*/ ?>
Usluge


U recesijskom vremenu jedan od najsigurnijih načina za povećanje konkurentnosti na tržištu jest investiranje u nove tehnologije. Ozbiljna proizvodnja je nezamisliva bez CAD/CAM tehnologije, stoga je praćenje novih trendova u ovom području od velike važnosti. Svaka proizvodnja koja ima pet i više radnika je ozbiljna, jer predstavlja ozbiljan finasijski poduhvat koji treba opravdati.

Danas je CAD moćno i osnovno sredstvo sa kojim dizajneri i inženjeri mogu da pripreme crteže i prevedu ih u trodimenzionalne modele tako da mogu biti rotirani i zumirani. Informacije koje se dobiju iz CAD programa mogu biti prevedene uz pomoć softvera CAM u upotrebljive podatke koji pomažu pri upravljanju mašinom (kao što su strug, glodalica, alati za siječenje itd) i robota koji se koriste u procesu proizvodnje.

Najvažnije prednosti korištenja CAD/CAM alata su optimizacija procesa i jeftinije dobivanje 0 serije, jeftinija cijena finalnog proizvoda, ušteda na vremenu, te ušteda na materijalnim sredstvima i veliko povećanje produktivnosti. CAM programi obezbjeđuju veću fleksibilnost proizvodnog procesa dozvoljavajući proizvodnju smanjenog volumena ili serijsku proizvodnju što u totalu odgovara malim i srednjim preduzećima.CAD/CAM mogu drastično da smanje vrijeme od koncepta do prototipa, čineći tako proces dizajna efikasnijim, što omogućava proizvođačima da brže plasiraju novi proizvod na tržište.

Usluge CAD/CAM-a koje Vam nudi INNproduct su:

Šta Vi dobijate korištenjem naših usluga:

Nije dovoljno sticati znanje, već ga treba i upotrebljavati.

*/ ?>