*/ ?>
Usluge


Prirodna težnja menadžera je da očekivano - željeno stanje bude i optimalno. Međutim, željama uvijek stoje na putu ograničenja koja treba uzeti u obzir prilikom primjene metoda optimizacije. U tržišnoj ekonomiji i slobodnoj konkurenciji uz ograničenja u tehnološkim procesima i resursima nije jednostavno naći optimalno rješenje koje će poslužiti kao podloga pri donošenju odluka.

Pitanje proizvodnog programa je od strateškog značaja za poslovanje, opstanak i razvoj poslovno - proizvodnih sistema. U tržišnim uslovima poslovanja proizvodni program predstavlja rezultantu optimalnog korištenja proizvodnih potencijala uz respektovanje realnih tržišnih ograničenja.

Često privredni subjekt ima više tehnoloških procesa koje može primjenjivati s različitim intenzitetom. Tendencija svakog privrednog subjekta je maksimizirati ukupan prihod. Značaj optimizacije proizvodnog programa je utoliko veći jer je on osnova za sve ostale planove.
Analizom proizvodnog procesa definišemo potrebni matematički model za odabrani proizvodni sistem, a zatim se primijeni odgovarajući softverski alat za dobijanje optimalnih rješenja. U radu se primjenjuju simulacioni i optimizacioni procesi pomoću kojih je proizvodni sistem moguće dovesti u optimalno, željeno stanje.

Usluge koje Vam nudi INNproduct su:

Pravo je zadovoljstvo uraditi nemoguće.

*/ ?>