*/ ?>
Profil kompanije


Misija

Misija INNproduct – a je da našim klijentima omogućimo uspješan rast i ostvarenje poslovnih planova kroz primjenu pouzdanih softverskih rješenja i pružanjem vrhunskih usluga. Našim korisnicima pružamo sigurno i dugovječno partnerstvo nudeći im svoja poslovna i informatička znanja, te iskustva kako bi ostvarili dugoročne strateške ciljeve.
Nastojimo da uvećamo i sačuvamo broj klijenata koji će znati da vrednuju našu usmjerenost na kvalitet usluga, kao i da prepoznaju naš pristup poslovanju na principima dodatne vrijednosti.

Vizija

Naša vizija je biti priznata i progresivna kompanija sa odličnim poslovnim znanjem i portfoliom koji će rješavati najzahtjevnije poslovne i tehnološke izazove naših klijenata.
Kreirajući vrijednosti i šanse težimo da budemo poželjan poslovni partner koji širi mrežu zadovoljnih klijenata.

Ciljevi INNProduct-a

Cilj našeg preduzeća je da profesionalnim radom pomognemo svojim klijentima da stvaraju uspešniju poslovnu budućnost. U našem poslovanju nastojimo stvoriti atmosferu povjerenja i zajedništva s korisnikom koji time postaje aktivni sudionik nastajanja, razvoja i primjene naših IT rješenja.

Naš primarni cilj je da insistiranjem na perfektno odrađenom poslu ispunimo očekivanja naših klijenata.

*/ ?>