*/ ?>
Proizvodi

Business Information System je sveobuhvatni poslovni informacijski sistem (ERP) nastao kao sinteza savremenih tehnologija i dugogodišnjeg rada i iskustva stručnjaka. BIS je izgrađen u modularnom obliku te je lako prilagodljiv raznim djelatnostima poslovanja. Modularnost dozvoljava malim preduzećima kupovinu samo određenih modula.

Koriste ga prvenstveno obrtnici, mala i srednja preduzeća, kao i preduzeća koja posluju na više lokacija s više poslovnih i profitnih centara. U sistemu se prati svaki poslovni događaj, po statusu i fazi izvršenja, a koji jedanput unesen završava u svim potrebnim evidencijama.

Sa stanovišta zaposlenog BIS omogućava jednostavnije i brže obavljanje svakodnevnih poslova, veću produktivnost i smanjenje papirologije.

BIS je sastavljen od slijedećih međusobno povezanih modula:Logistika

Modul logistika omogućava izradu zahtjeva za nabavku robe i materijala. Uz pomoć ovog modula moguće je kreirati interne naloge za nabavu. Efikasnost i prednost ovog modula je što osoba odgovorna za nabavu kroz interni sistem dobiva informaciju o količini materijala koji je potrebno naručiti.
Uz pomoć svih funkcionalnosti ovog modula kao što je interna nabava koja je već spomenuta, moguće je efikasno upravljati i eksternim narudžbama prema dobavljačima. Također, efikasno praćenje statusa nabavnih naloga, te praćenje statistike i historije nabavke, omogućava maksimalnu efikasnost poslovnih procesa nabavne službe.

Skladištenje

Modul u potpunosti podržava sve poslovne procese koji su direktno ili indirektno povezani sa skladišnim poslovanjem, obezbjeđujući pravovremene informacije o stanju zaliha, ali i dajući mogućnost planiranja zaliha. Pored standardnih funkcionalnosti, postoji mogućnost i efikasnog „preslikavanja“ fizičkog stanja skladišta u sistem, praćenja artikala korištenjem serijskog broja ili šarži kada je to potrebno, pregled raspoloživosti zaliha kroz više skladišta, definisanje skladišnih transakcija u zavisnosti od potrebnih aktivnosti itd.

Proizvodnja (Tehnologija)

Modul proizvodnja predstavlja srce BIS sistema. Osnovna funkcionalnost je unos finalnih proizvoda preduzeća. Modul je direktno povezan sa skladištem, prodajom i svi unosi se dalje prenose kao informacija u ostale module BIS-a.

Ovaj modul posjeduje mogućnost upravljanja sa sastavnicama konačnog proizvoda. Svaka sastavnica sadrži informaciju o ugrađenom materijalu u proizvod. Na osnovu sastavnica moguće je pratiti iskorištenje proizvodnje i gubitke materijala u proizvodnji.

Prodaja

Modul prodaja prima narudžbe od finalnih kupaca, rezerviše i planira isporuku proizvoda po želji kupca. Na osnovu već planiranih upita za prodaju planer zadužen za proizvodnju planira proizvodnju na osnovu Izvještaja prodaje. Izvještaj prodaje može biti koncipiran na takav način da se mogu vidjeti svi naručeni proizvodi mjesec dana unaprijed. Pored ovoga u modul prodaja se unose svi podaci vezani za isporuku i podaci o krajnjem kupcu.

Servis

Ovaj modul posjeduje specifične funkcionalnosti potrebne za praćenje i realizaciju cijelog procesa počevši od ugradnje do servisiranja, bilo na terenu ili u servisnoj radionici, te popravki, održavanja i postavljanja u upotrebu mašine/opreme/dijelova ili cijelog pogona. Uključuje kontrolu servisnih narudžbi, upravljanje konfiguracijama, ugovorima i podugovorima, upravljanje pozivima, preventivna održavanja, upravljanje kontrolama, radioničko popravljanje, te napredno planiranje. Također, servisni ugovori i praćenje garancija su važan dio modula. Modul obezbjeđuje troškovno i funkcionalno efikasan sistem upravljanja servisnim resursima, kao i podršku za održavanje opreme kompanije.

Finansije

Ono što karakteriše modul finansije jeste mogućnost evidentiranja i izdavanja maloprodajnih fiskalnih računa. Pored toga u ovom modulu se evidentiraju i izdaju fakture i fiskalni računi za veleprodaju.

Izvještaji

Kako bi sve bilo popraćeno dobrom analizom i kako biste imali mogućnost uvida u stanje poslovanja Vaše firme, za Vas smo kreirali modul za analizu, statistiku, izvještaje, logove, top liste, exporte podataka, grafikone, napredno izvještavanje i poslovna inteligencija. Svaki izvještaj prilagođavamo Vašim uslovima rada, a jedan od primjera izvještaja je u prilogu.

Sigurnost

Podaci i procesi u poslovanju zaštićeni su od neautorizovanog pristupa. Greške korisnika, nemar ili nepravilna manipulacija sistemom nema kao rezultat gubitak podataka.

Sigurnosni aspekti BIS-a uključuju:

Benefiti korištenja BIS sistema:


*/ ?>